Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ardesong/public_html/emcd/common/database.class.php on line 19

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/ardesong/public_html/emcd/common/database.class.php:19) in /home/ardesong/public_html/emcd/index.php on line 45

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ardesong/public_html/emcd/common/database.class.php:19) in /home/ardesong/public_html/emcd/index.php on line 45

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ardesong/public_html/emcd/common/database.class.php:19) in /home/ardesong/public_html/emcd/modules/action_log/index.php on line 23
Protectia datelor personale
 
Universitatea de Medicina si Farmacie 'Carol Davila' Bucuresti Asociatia Romana pentru Dezvoltarea Educatiei in Sanatate - ARDES Societatea de Obstetrica si Ginecologie din Romania Societatea Nationala de Medicina Generala - Medicina de Familie Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti Centrul National de Studii pentru Medicina Familiei
EMCD Noutăţi Evaluări Documentaţii Legături Ajutor

Protectia datelor personale

      Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice Asociatia Romana pentru Dezvoltarea Educatiei in Sanatate (ARDES), nu are obligatia inregistrarii in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prin angajatii si tertii sai. ARDES are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este:
  • prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la participantii la seminarii, conferinte si alte evenimente similare este efectuata exclusiv în scopul organizarii acestor evenimente, cu conditia ca prelucrarea sa se refere numai la datele necesare desfasurarii acestor evenimente;
  • prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele de contact ale entitatilor de drept public si privat este efectuata de alte entitati de drept public si privat, exclusiv în scopul desfasurarii activitatii profesionale si de protocol, prin tinerea unei evidente a datelor de contact;
      Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare prin obligatii legale pentru certificarea educatiei. Refuzul dvs. determina decaderea din drepturile corespunzatoare.

      Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre ARDES si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari Colegiul Medicilor din Romania, terti pentru executarea unor etape necesare, autoritati indreptatite legal.

      Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la ARDES. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

      Daca unele din datele despre dumneavoastra se modifica, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.According to law 677/2001 to protect individuals regarding processing of personal data and free circulation of those data, modified and completed with law 506/2004 regarding processing of personal data and protection of privacy in the field of electronic communication, Romanian Association for Development of Education in Health (ARDES) does not have the obligation to register in the national registry of recordings to process personal data, trough third party or his employees. ARDES have the obligation to administer in safety conditions and just for specified purposes, personal data you provide about you or other person.

The purposes for collecting such personal data are:
  • processing of personal data regarding seminary participants, conferences and other like manifestations is realized solely to organize those events, conditioned that data regards only those necessary for the organization of those events;
  • personal data processing regarding contact persons for public and private institutions / companies is realized by other public and private companies solely to deliver professional and protocol activities trough evidence of business contacts.

You are obliged to deliver personal data needed by law to certify education. Your refusal will imply your dismissal from corresponding rights.

Registered information are meant to be used by ARDES and are comunicated just to the following recipients: Romanian College of Physicians, third party to realize compulsory stages, legal authorities.

According to law 677/200 you are granted the right to access, to petition to personal data, the right not to be forced under discriminative decision and the right to address to the court regarding personal data processing. Also you have the right to oppose yourself to personal data processing regarding you and to ask for personal data deletion. To apply those rights you can address in writing to ARDES, dated and signed. Also you are recognized the right to address directly to the court.

If some of your personal data will change please inform us as soon as possible.